08:32 27/09/2016

Vinafood 2 phải kiểm toán trước khi cổ phần hóa

Hà Anh

Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính của Vinafood 2, hoàn thành trước ngày 1/12

Trang web của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Trang web của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam, hoàn thành trước ngày 1/12/2016.

Trước đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam khẩn trương thoái vốn nhà nước ở các đơn vị mà tổng công ty đã góp vốn, sớm trình Thủ tướng phương án cổ phần hóa Công ty mẹ.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm việc giám sát tài chính tại Vinafood 2 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 10/2015 và tháng 2/2016; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của tổng công ty, bảo đảm việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng quy định.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Vinafood 2 khẩn trương xử lý các tồn tại trước đây, đề xuất, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Sớm hoàn thành việc thoái vốn và cổ phần hóa tổng công ty theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được duyệt.

Được biết, doanh thu 2015 của Vinafood 2 đạt 22.750 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 26.300 tỷ đồng của năm 2014. Năm 2015, Vinafood 2 lỗ khoảng 9 tỷ đồng, đưa tổng mức lỗ lũy kế khoảng 1.062 tỷ đồng. Trước đó, năm 2014, doanh nghiệp này lỗ khoảng 907 tỷ đồng, còn năm 2013 báo lỗ 268 tỷ đồng.

Với thực tế trên, Vinafood 2 đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hưởng các cơ chế đặc thù trong xử lý các vấn đề tài chính, trong đó có việc xử lý các khoản nợ và tải sản không cần dùng, chờ thanh lý không đủ điều kiện để xử lý theo quy định khi cổ phần hoá.