17:21 10/10/2018

VNDirect và HSC nắm gần nửa thị phần môi giới hợp đồng tương lai quý 3

Đào Vũ

Thị phần của 3 công ty chứng khoán mới hiện vẫn còn thấp hơn nhiều so với những công ty đi trước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị phần môi giới hợp đồng tương lai của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý 3/2018.

Theo đó, có 10 công ty chứng khoán tham gia môi giới hợp đồng tương lai, chiếm 100% thị phần.

3 cái tên mới xuất hiện đó là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) chiếm 0,21% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) chiếm 0,43%; Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) chiếm 1,39%. Thị phần của các doanh nghiệp này hiện vẫn còn thấp hơn nhiều so với những công ty đi trước.

7 cái tên còn lại gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) dẫn đầu với 25,35% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDS) với 23,98%; Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) với 15,88%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với 15,40%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) với 9,87%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) với 4,65% và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với 2,84%.

Như vậy, VNDS và HSC đã nắm gần nửa thị phần môi giới hợp đồng tương lai quý 3/2018.

Trước đó, HNX cũng cho biết, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 9 giảm 14,87% so với tháng trước, khối lượng giao dịch đạt 1.557.281 hợp đồng. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, thanh khoản thị trường này sụt giảm.

Bên cạnh đó, khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 4,6% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28/9/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 14.615 hợp đồng so với 15.320 hợp đồng tại thời điểm cuối tháng 8.

Tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng 9,6% so với tháng trước, đạt 46.556 tài khoản.

Được biết, vừa qua Sở đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Chứng khoán ACB. Như vậy đến cuối tháng 9, đã có 11 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh.