21:38 08/07/2018

VNDriect dẫn đầu trên HNX về thị phần môi giới hợp đồng tương lai

Hà Anh

Trong quý 2/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDriect (VNDS) dẫn đầu với với 27,35% thị phần

Giao dịch tại VNDS.
Giao dịch tại VNDS.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị phần môi giới hợp đồng tương lai của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, có 7 công ty chứng khoán tham gia mối giới hợp đồng tương lai chiếm 100% thị phần.

Cụ thể: trong quý 2/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDriect dẫn đầu với với 27,35% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) với 25,94%; Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) với 17,22%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với 16,52%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) với 6,50%; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) với 3,84% và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với 2,64%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2018, VNDriect nắm với 26,82%; HSC nắm 24,46%; SSI nắm 17,90%; MBS nắm 16,96%; VPBS nắm 6,99%; BSC nắm 4,27% và VCSC nắm 2,61% thị phần.

Trước đó, HNX cho biết về thị trường chứng khoán phái sinh trong 6 tháng đầu năm 2018: khối lượng giao dịch bình quân và giá trị giao dịch (theo giá trị danh nghĩa hợp đồng) bình quân lần lượt là 45.767 hợp đồng/phiên và 4.660 tỷ đồng/phiên. Tại thời điểm cuối tháng 6, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 11.812 hợp đồng, tăng 46,24% so với cuối năm 2017.

Tổng số tài khoản giao dịch phái sinh tại thời điểm cuối tháng 6 là 35.275 tài khoản, gấp 2 lần so với cuối năm 2017, bằng 1,72% tổng số tài khoản giao dịch của cả thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước, chiếm 98,34% tổng khối lượng giao dịch, nhà đầu tư tổ chức trong nước mới chỉ chiếm 1,54%, tập trung chủ yếu vào hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,12% giao dịch toàn thị trường.