17:47 14/10/2010

VNM: Hoàn tất việc mua Công ty Thực phẩm F&N

Hạ Vy

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) công bố thông tin hoàn tất mua Công ty Thực phẩm F&N

Sản phẩm sữa Dielac của Vinamilk.
Sản phẩm sữa Dielac của Vinamilk.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) công bố thông tin hoàn tất mua Công ty Thực phẩm F&N.

Ngày 4/6/2010, Vinamlik đã công bố về việc ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp với Công ty F&N Foods Pte Ltd trong Công ty TNHH Thực phẩm F&N Việt Nam với giá trị chuyển nhượng là 3,8 triệu USD.

Ngày 13/10, Vinamilk thông báo các điều kiện tiên quyết trong hợp đồng đã được hoàn tất. Theo đó, Công ty Thực phẩm F&N Việt Nam đã trở thành công ty con do Vinamilk sở hữu 100% với tên gọi mới là Công ty TNHH MTV Sữa Dielac do bà Vũ Thị Tâm Trinh - Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đồng thời, Vinamilk cam kết không có thành viên nào thuộc Ban điều hành có lợi ích trực tiếp hay gián tiếp trong việc chuyển nhượng này.