15:07 24/05/2013

VNM thay thành viên Hội đồng Quản trị

Hà Anh

Ông Ng Jui Sia làm thành viên Hội đồng Quản trị của Vinamilk thay ông ông Pascal De Petrini, kể từ ngày 23/5/2013

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) công bố thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Vinamilk đã nhận được đơn của ông Pascal De Petrini về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị. Sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận việc từ nhiệm của ông Pascal De Petrini khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 23/5/2013.

Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm bổ sung ông Ng Jui Sia làm thành viên Hội đồng Quản trị của Vinamilk kể từ ngày 23/5/2013. Ông Ng Jui Sia sinh năm 1952, quốc tịch Singapore là Giám đốc điều hành của Fraser and Neave Holdings Bhd.

HIện, Hội đồng Quản trị của Vinamilk có 7 thành viên gồm: bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiểm Tổng giám đốc. Các thành viên Hội đồng Quản trị gồm: ông Lê Song Lai, ông Lê Anh Minh, bà Ngô Thị Thu Trang, ông Ng Jui Sia, bà Lê Thị Băng Tâm và ông Hà Văn Thắm.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 1 của VNM đạt 6.676,40 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của VNM đạt 1.868 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.530,84 tỷ đồng - tăng 20,49% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 1.837 đồng.