12:18 08/05/2007

VNPT điều chỉnh cước viễn thông

Thành Nam

Theo tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), VNPT sẽ điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông từ 1/6/2007

Từ 1/5 vừa qua, VNPT cũng đã áp dụng giảm 10% cước nội mạng cho các thuê bao di động dành của Vinaphone và MobiFone - Ảnh: Việt Tuấn.
Từ 1/5 vừa qua, VNPT cũng đã áp dụng giảm 10% cước nội mạng cho các thuê bao di động dành của Vinaphone và MobiFone - Ảnh: Việt Tuấn.
Theo tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), VNPT sẽ điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông từ 1/6/2007.

Theo đó, từ 1/6, dịch vụ đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền sau sẽ được áp dụng mức cước: 84 đồng/block 6 giây đầu tiên và 110 đồng/block 6 giây đầu tiên tương ứng với gọi 171 nội vùng và khác vùng; 100 đồng/block 6 giây đầu tiên và 120 đồng/block 6 giây đầu tiên tương ứng với gọi PSTN nội vùng và khác vùng.

Còn dịch vụ đường dài liên tỉnh sử dụng thẻ trả tiền trước được áp dụng mức cước sau: 81 đồng/block 6 giây đầu tiên và 100 đồng/block 6 giây đầu tiên tương ứng với gọi 1719 (tốc độ 8Kbps) nội vùng và khác vùng; 84 đồng/block 6 giây đầu tiên và 110 đồng/block 6 giây đầu tiên tương ứng với gọi 1719 (tốc độ 64Kbps) nội vùng và khác vùng.

Đối với dịch vụ Facsimile công cộng được tính cước theo phạm vi liên lạc: nội hạt, nội tỉnh hay liên tỉnh nội vùng và liên tỉnh khác vùng. Mức cước thấp nhất là 1.200 đồng/trang A4 và mức cước cao nhất là 2.200 đồng/trang A4. Cước Telex trong nước được tính theo 2 phần: cước thuê bao 50.000 đồng/máy/tháng và cước thông tin từ 500 đồng/phút đến 1.700 đồng/phút (tuỳ theo phạm vi liên lạc).

Cước liên lạc liên tỉnh của dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam (CardPhone) được áp dụng 100 đồng/block 7 giây đầu tiên và 200 đồng/block 12 giây đầu tiên tương ứng với gọi 171 nội vùng và khác vùng; 100 đồng/block 6 giây đầu tiên và 200 đồng/block 10 giây đầu tiên tương ứng với gọi PSTN nội vùng và khác vùng.

Cước nội vùng được áp dụng cho các cuộc liên lạc giữa các tỉnh khu vực phía Bắc tới Hà Tĩnh gọi cho nhau; giữa các tỉnh khu vực miền Trung gọi cho nhau; giữa các tỉnh phía Nam gọi cho nhau. Cước khác vùng được áp dụng cho cuộc liên lạc giữa các khu vực Bắc, Trung, Nam.