11:05 29/10/2019

VNT Logistics bị phạt và truy thu gần 4 tỷ đồng tiền thuế

AN NHIÊN

Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp đối với VNT Logistics là gần 4 tỷ đồng

VNT Logistics bị phạt và truy thu gần 4 tỷ đồng tiền thuế.
VNT Logistics bị phạt và truy thu gần 4 tỷ đồng tiền thuế.

Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương - VNT Logistics (mã chứng khoán VNT - HNX) vừa công bố thông tin về kết luận của cơ quan thuế Tổng cục thuế Hà Nội qua thanh tra thuế tại công ty.

Theo đó, VNT Logistics bị phạt chính số tiền 639,8 triệu đồng, trong đó phạt tiền theo mức phạt bằng 20% số thuế khai thiếu số tiền 624,8 triệu đồng và phạt hành chính trong lĩnh vực thuế 15 triệu đồng.

VNT Logistics bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp qua kiểm tra năm 2018, số tiền 3 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế giá trị gia tăng, số tiền 35,7 triệu đồng. Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp số tiền 193 triệu đồng. Tiền chậm nộp đã tính đến ngày 22/10/2019.

Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp đối với VNT Logistics là gần 4 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của VNT Logistics ghi nhận doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 666,6 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, nên lợi nhuận sau thuế đạt 4,53 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 4,31 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm 2018.