23:04 19/07/2017

Vợ sếp VCSC chi 240 tỷ đồng mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Hà Anh

Chứng khoán Bản Việt đã hoàn tất đợt chào bán 14,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá bán 48.000 đồng/cổ phiếu, thu về 710,4 tỷ đồng

Giao dịch tại VCSC.<br>
Giao dịch tại VCSC.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE) công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Chứng khoán Bản Việt đã hoàn tất đợt chào bán 14,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá bán 48.000 đồng/cổ phiếu, thu về 710,4 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu này được phân phối cho 5 cá nhân, trong đó bà Trương Nguyễn Thiên Kim - vợ của ông Tô Hải, Tổng giám đốc của VCI mua 5 triệu cổ phiếu, nâng số lượng sở hữu lên 5.025.280 cổ phiếu, chiếm 4,19%.

Được biết, ngày 19/5 vừa qua, ông Tô Hải - Tổng giám đốc VCSC đã nhận chuyển nhượng 13 triệu cổ phần từ bà Trương Nguyễn Thiên Kim. Sau chuyển nhượng, ông Tô Hải đang nắm giữ 22.953.062 cổ phần VCSC tương ứng 22,24% vốn điều lệ công ty, còn bà Thiên Kim giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 5,84% tương ứng 6.025.280 cổ phần.

Đáng chú ý, trong bản cáo bạch niêm yết của VCSC, thì bà Trương Nguyễn Thiên Kim chỉ nắm giữ 25.280 cổ phiếu, chiếm 0,02% và thông tin về việc chuyển nhượng 6 triệu cổ phần còn lại không được công bố.

Như vậy, vợ chồng ông Tô Hải đang nắm gần 28 triệu cổ phiếu VCI, chiếm 26,43% vốn của Bản Việt.

Một nhà đầu tư mua khác là bà Võ Thị Anh Quân cũng mua 5,5 triệu cổ phiếu, sở hữu 4,58% vốn cổ phần, ông Nguyễn Phan Minh Khôi mua 1,3 triệu cổ phiếu và nâng khối lượng lên hơn 4,6 triệu cổ phiếu, chiếm 3,87%. Hai nhà đầu tư là Lưu Công Toại và Trần Thanh Tân cùng mua 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,25%.

Đồng thời, VCI cũng thông báo đã phát hành 2 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn năm 2017 với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành là 1,94%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 20 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Như vậy, sau hai đợt phát hành trên vốn điều lệ của Chứng khoán Bản Việt sẽ tăng từ 1.032 tỷ lên 1.200 tỷ đồng.