18:20 15/01/2014

Vốn xây đường tuần tra biên giới: “Lần này phải quyết đủ”

Nguyễn Lê

Đây là các dự án cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong bối cảnh chính trị khu vực đang diễn biến khó lường

Một công trình đường tuần tra biên giới.<br>
Một công trình đường tuần tra biên giới.<br>
“Lần này phải quyết đủ, ít nhất là 1.500 tỷ cho đường tuần tra biên giới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016, cho các dự án công trình đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 nhưng còn thiếu vốn, tại phiên họp sáng 15/1.

Trình bày phương án của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh hơn một lần nhấn vào các thông tin thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tránh thất thoát lãng phí khi sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo tờ trình, Chính phủ dự kiến bố trí 66.720 tỷ đồng cho các dự án dở dang của các bộ, địa phương (trong đó có 1.000 tỷ đồng cho dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn 2) và 6.600 tỷ đồng cho dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (cơ quan thẩm tra phương án của Chính phủ), ông Phùng Quốc Hiển cho biết, có ý kiến tại ủy ban này cho rằng, tháng 11/2013 Chính phủ đã trình và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bố trí 1.500 tỷ đồng cho các dự án đường tuần tra biên giới.

Đây là các dự án cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong bối cảnh chính trị khu vực đang diễn biến khó lường. Do đó đề nghị Chính phủ bố trí đủ 1.500 tỷ đồng đầu tư cho đường tuần tra biên giới giai đoạn 2.

Với dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, cơ quan thẩm tra cho rằng việc để mức dự phòng chi phí lên tới 2.742,4 tỷ đồng là quá lớn, chưa hợp lý.

Phân tích của cơ quan thẩm tra nhận được sự đồng tình của nhiều ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước lưu ý đường tuần tra biên giới còn phục vụ cả đời sống dân sinh, nên cần được ưu tiên hơn.

Còn theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đường tuần tra biên giới là việc rất hệ trọng. Bộ Quốc phòng nói làm được 1.500 tỷ thì sẽ bố trí đủ. “Đây là danh mục đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ do tôi trình và tôi quan tâm lắm, hiện nay toàn bộ biên giới Tây Nam chưa có đường tuần tra, lần này phải quyết đủ, ít nhất là 1.500 tỷ đồng”, Chủ tịch tỏ thái độ kiên quyết.

Ông cũng gợi ý cắt số tiền dự phòng của dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, vì “tôi đã hỏi anh em, họ bảo bố trí 5.000 tỷ là được”.

Biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án công trình đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 nhưng còn thiếu vốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình điều chỉnh vốn từ dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu để bố trí đủ cho dự án đường tuần tra biên giới.