14:09 09/12/2013

Vụ bạo động đầu tiên ở Singapore sau hơn 40 năm

An Huy

Đảo quốc sư tử vừa chứng kiến vụ bạo động đầu tiên kể từ cuối thập niên 1960 đến nay