09:24 05/09/2007

WB: APEC cần đẩy mạnh cống tham nhũng

Nguyên Hạnh

Chống tham nhũng và giảm bớt hàng rào mậu dịch sẽ giúp tăng thêm 148 tỷ USD cho các nền kinh tế APEC

Các quy định rạch ròi sẽ làm giảm bớt tiêu cực, nhất là tham nhũng và hối lộ của các nhà xuất nhập khẩu với nhân viên hải quan, giúp giảm chi phí cho hàng hóa.
Các quy định rạch ròi sẽ làm giảm bớt tiêu cực, nhất là tham nhũng và hối lộ của các nhà xuất nhập khẩu với nhân viên hải quan, giúp giảm chi phí cho hàng hóa.
Theo Reuters ngày 4/9, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, chống tham nhũng và giảm bớt hàng rào mậu dịch sẽ giúp tăng thêm 148 tỷ USD cho các nền kinh tế của Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Báo cáo, được đưa ra trước thềm Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Sydney, Australia, kêu gọi cần có thêm các quy định thương mại rõ ràng trong số 21 thành viên của APEC.

WB ghi nhận những nỗ lực xóa bỏ rào cản của APEC nhưng vẫn còn nhiều rào cản vô hình. Các quy định rạch ròi sẽ làm giảm bớt tiêu cực, nhất là tham nhũng và hối lộ của các nhà xuất nhập khẩu với nhân viên hải quan, giúp giảm chi phí cho hàng hóa. Nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp không cần thiết cũng đã gây khó khăn cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

WB khẳng định các thành viên APEC nếu có một tiêu chuẩn kỹ thuật chung hài hòa sẽ giúp đẩy mạnh thương mại trong khối. APEC hiện chiếm 56% GDP và gần một nửa giao dịch thương mại toàn cầu.