09:09 14/12/2007

WB hỗ trợ các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu

Phan Đức

Ngân hàng Thế giới khuyến nghị sẽ hỗ trợ chính sách khí hậu với các nước đang phát triển

Ngày 12/12/2007 tại Hội nghị Bali về biến đổi khí hậu, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick đã đưa ra khuyến nghị gộp chính sách khí hậu vào chính sách phát triển chung và cho biết sẽ hỗ trợ chính sách khí hậu với các nước đang phát triển.

Hiện các nước đang phát triển chịu rủi ro nhiều nhất từ biến đổi khí hậu nhưng lại có ít khả năng xử lý vấn đề này nhất. Theo đó, WB có thể hỗ trợ Liên hiệp quốc bằng cách giúp đỡ các nước đang phát triển tổng hợp lại chính sách khí hậu, bao gồm cả giảm thiểu ảnh hưởng lẫn thích nghi với sự biến đổi trong chiến lược phát triển của họ, bao gồm cả kế hoạch phát triển năng lượng, rừng, nông nghiệp và sử dụng đất.

Ngoài ra, Nhóm WB có thể thực hiện, bao gồm cả việc thành lập Quỹ đối tác Carbon Rừng nhằm chống nạn phá rừng (là nguyên nhân chủ yếu của hiệu ứng khí nhà kính) bằng việc hỗ trợ các nước đang phát triển bảo vệ rừng. Quỹ sẽ thể hiện sự quan tâm của thế giới đối với giá trị của rừng và sẵn sàng đầu tư vào rừng.