17:39 27/12/2021

WB hỗ trợ Việt Nam khoản tín dụng 221,5 triệu USD phục hồi kinh tế sau đại dịch

Vũ Phong -

Khoản tín dụng trị giá 221,5 triệu USD sẽ được giải ngân trực tiếp vào ngân sách, với các điều khoản ưu đãi tới 30 năm với ân hạn 5 năm...

Khoản tín dụng của WB hỗ trợ Việt Nam phục hồi và "xanh hóa" kinh tế
Khoản tín dụng của WB hỗ trợ Việt Nam phục hồi và "xanh hóa" kinh tế

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết vừa ký với Chính phủ Việt Nam hiệp định tín dụng trị giá 221,5 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19 thông qua các cải cách chính sách nhằm tăng cường mức độ bao trùm tài chính và nâng cao khả năng thích ứng với môi trường.

Khoản tín dụng được cung cấp thông qua Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) của WB, là đơn vị chuyên cung cấp các khoản vay ưu đãi dành cho các quốc gia có thu nhập thấp. Đồng thời, khoản tín dụng sẽ được giải ngân trực tiếp vào ngân sách, với các điều khoản ưu đãi trong thời hạn 30 năm với thời gian ân hạn là 5 năm.

Khoản tín dụng này nhằm khuyến khích cải cách chính sách theo hai trụ cột. Trụ cột thứ nhất, hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mang tính bao trùm thông qua giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính của các nhóm dễ bị tổn thương, thu hẹp khoảng cách giới tại nơi làm việc và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Trụ cột thứ hai, góp phần vào việc xanh hóa các chính sách thương mại, thúc đẩy chính phủ điện tử và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.

Theo đánh giá của WB, Việt Nam đã có nhiều động thái nhanh chóng trong những tháng gần đây để thực hiện các cải cách như vậy, điển hình là việc phê duyệt giấy phép triển khai mobile money, mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống hóa đơn điện tử ở các tỉnh, thành lớn nhất cả nước... WB lạc quan tốc độ cải cách ​​sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới.

"Trên tinh thần đối tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả, chúng tôi tự hào được hỗ trợ Việt Nam vào thời điểm nền kinh tế đang phục hồi sau cú sốc lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua và khi đại dịch vẫn còn nhiều bất ổn", Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk cho biết, đồng thời bày tỏ tin tưởng các hành động chính sách có được trên cở sở những hỗ trợ của khoản vay này sẽ không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi ngắn hạn sau cuộc khủng hoảng Covid-19 mà còn mang lại lợi ích về lâu dài cho Việt Nam.