08:45 20/09/2007

WB và Liên hiệp quốc hợp tác chống tham nhũng

Thu Trà

Ngân hàng Thế giới và Liên hiệp quốc đã chính thức phát động “Sáng kiến thu hồi tài sản bị đánh cắp”

Tổng số tiền đánh cắp, tham nhũng, trốn thuế được chuyển qua biên giới giữa các quốc gia hiện vào khoảng từ 1.000 - 1.600 tỉ USD/năm.
Tổng số tiền đánh cắp, tham nhũng, trốn thuế được chuyển qua biên giới giữa các quốc gia hiện vào khoảng từ 1.000 - 1.600 tỉ USD/năm.
Ngân hàng Thế giới (WB) và Văn phòng Chống ma túy và tội phạm Liên hiệp quốc (UNODC) đã chính thức phát động “Sáng kiến thu hồi tài sản bị đánh cắp” (STAR).

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nêu rõ, sáng kiến này đòi hỏi sự hợp tác giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Chủ tịch WB Robert Zoellick tuyên bố: “Không có nơi nương náu an toàn cho những kẻ ăn cắp của người nghèo. Hỗ trợ các nước đang phát triển thu hồi tài sản bị đánh cắp sẽ giúp tăng đầu tư cho các chương trình xã hội và cảnh báo các nhà lãnh đạo tham nhũng rằng họ sẽ không trốn tránh được sự trừng phạt của luật pháp”.

Theo tài liệu “Sáng kiến thu hồi tài sản bị đánh cắp: thách thức, cơ hội và kế hoạch hành động”, tổng số tiền đánh cắp, tham nhũng, trốn thuế được chuyển qua biên giới giữa các quốc gia hiện vào khoảng từ 1.000 - 1.600 tỉ USD/năm.

Tổng số tiền hối lộ mà các quan chức ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang chuyển đổi đã nhận vào khoảng từ 20 - 40 tỉ USD/năm, tương đương 20 - 40% tổng viện trợ phát triển chính thức (ODA).