01:39 09/09/2011

Woori CBV lập bộ chỉ số mới

Nhật Nam

Công ty Chứng khoán Woori CBV đưa ra bộ chỉ số ngành VSI Hochiminh, bao gồm 9 ngành cấp 1 theo chuẩn ICB

Theo Woori CBV, việc chọn lựa cổ phiếu đi từ các phân nhóm ngành là cần thiết trong mỗi quyết định đầu tư.
Theo Woori CBV, việc chọn lựa cổ phiếu đi từ các phân nhóm ngành là cần thiết trong mỗi quyết định đầu tư.
Công ty Chứng khoán Woori CBV vừa đưa ra bộ chỉ số ngành VSI Hochiminh nhằm đưa ra những sản phẩm phản ánh chính xác diễn biến của thị trường chứng khoán, tạo thêm công cụ giúp nhà đầu tư theo dõi thị trường hiệu quả hơn.

Cùng hệ thống phương pháp luận dựa trên tổng giá trị vốn hóa thị trường của các cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng, do Woori CBV tạo lập có đăng ký bản quyền, chỉ số ngành VSI Hochiminh được bắt đầu tính toán vào thời điểm tháng 11/2009, và lấy mốc là điểm số tương ứng của chỉ số tổng hợp VSI Hochiminh.

Đây là bộ chỉ số ngành đầu tiên cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), VSI Hochiminh bao gồm 9 ngành cấp 1 theo chuẩn ICB, thỏa mãn các tiêu chí về vốn hóa và thanh khoản. Việc chọn lựa rổ chỉ số ngành được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc bất cứ khi nào có những biến động lớn của thị trường. Việc chọn lựa chỉ số được theo dõi và thực hiện liên tục để đảm bảo những thay đổi của chỉ số phản ánh chính xác những diễn biến của các cổ phiếu tại HOSE.

Bên cạnh đó, bộ chỉ số ngành VSI Hochiminh sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ tham khảo cho việc chọn lựa cổ phiếu đầu tư.

Tính từ thời điểm cuối năm 2009, mức giảm trung bình của chỉ số tổng hợp VSI Hochiminh là 37%; trong đó có những ngành có mức giảm lớn hơn và ngược lại có những ngành mức giảm thấp hơn so với mức trung bình.

Cụ thể, những ngành có mức giảm thấp hơn so với mức giảm của thị trường là hàng tiêu dùng (-5,3%), dịch vụ tiêu dùng (-14,15%) và y tế (-19,57%). Kết quả này cho thấy chiến lược đầu tư vào các ngành có khả năng phòng thủ như y tế hay hàng tiêu dùng vẫn đem lại những hiệu quả nhất định khi thị trường trong chu kỳ giảm. Ngược lại những ngành có tính chất tấn công lại chịu những mức giảm lớn hơn mức trung bình như công nghệ (-60,58%), công nghiệp (-56,01%) hay tài chính (-47,40%).

Theo Woori CBV, việc chọn lựa cổ phiếu đi từ các phân nhóm ngành là cần thiết trong mỗi quyết định đầu tư và bộ chỉ số ngành VSI Hochiminh là một công cụ mới hỗ trợ nhà đầu tư trong việc theo dõi diễn biến của các cổ phiếu niêm yết tại HOSE.