08:35 17/08/2007

WTO: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm

N.Hạnh

WTO dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu trong năm 2007 và 2008 có thể giảm

Sự mất cân bằng lớn trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ, đang cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Sự mất cân bằng lớn trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ, đang cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
WTO dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu trong năm 2007 và 2008 có thể giảm.

Những rủi ro trên thị trường tài chính và bất động sản cùng sự mất cân bằng lớn trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ có thể giảm là nguyên nhân dẫn tới cảnh báo trên.

Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 14/8, WTO nêu rõ những rủi ro ngày càng tăng trên thị trường tài chính do những bất ổn trong lĩnh vực cho vay mua bất động sản ở Mỹ gây ra.

Bên cạnh đó, sự mất cân bằng lớn trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ, đang cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu mà theo dự đoán chỉ đạt khoảng 3% trong năm nay.

Theo tổ chức này, những rủi ro trên cũng sẽ khiến tăng trưởng buôn bán hàng hóa toàn cầu trong năm 2007 bị giảm xuống mức gần 6% từ mức 8% của năm 2006.

Nếu những rủi ro này không sớm được khắc phục, chúng sẽ tác động mạnh hơn nữa đến tăng trưởng kinh tế và thương mại của thế giới trong năm 2008.