20:38 19/06/2019

Xăng dầu Việt Nam xuất khẩu sang Singapore tăng ấn tượng

Duyên Duyên

Sản lượng xăng dầu xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 1,45 triệu tấn, tương đương trị giá 901 triệu USD, tăng 14% so với năm ngoái

Campuchia là thị trường nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất của Việt Nam, chiếm 23,4% tổng lượng và 22,8% tổng kim ngạch xăng dầu xuất khẩu.
Campuchia là thị trường nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất của Việt Nam, chiếm 23,4% tổng lượng và 22,8% tổng kim ngạch xăng dầu xuất khẩu.

Việt Nam đã xuất khẩu hơn 71.000 tấn xăng dầu sang thị trường Singapore trong 5 tháng qua, tăng mạnh gần 865% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam đã có tháng thứ 3 tăng liên tiếp cả về lượng và kim ngạch.

Cụ thể, xuất khẩu xăng dầu trong tháng 5 đạt trên 311.000 tấn, tương đương 191 triệu USD, tăng 1,9% về lượng và tăng 2,3% về kim ngạch so với tháng trước đó.

Mức giá xuất khẩu trong tháng 5 cũng đạt 613,9 USD/tấn, tăng nhẹ 0,4% so với tháng 4 nhưng giảm 9,1% so với tháng 5/2018.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu 1,45 triệu tấn xăng dầu, tương đương 901 triệu USD, tăng 14% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường xuất khẩu, Campuchia là thị trường nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất của Việt Nam, chiếm 23,4% tổng lượng và 22,8% tổng kim ngạch xăng dầu xuất khẩu.

Trong 5 tháng qua, xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia đạt 340.757 tấn, tương đương 205,74 triệu USD, tăng 8,9% về lượng và tăng 1,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc với 228.000 tấn, tương đương 155 triệu USD, tăng trên 20% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường nhập khẩu xăng dầu nhiều thứ ba của Việt Nam là Malaysia với mức tăng mạnh 43,8% về lượng và 72,4% về kim ngạch trong 5 tháng đầu năm nay, đạt 86.049 tấn, tương đương 40,71 triệu USD.

Đứng thứ tư là Thái Lan, với mức xuất khẩu đạt 77.595 tấn, tương đương 42,12 triệu USD, tăng 200% về lượng và tăng 213% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý nhất là thị trường Singapore. Mặc dù là thị trường lớn thứ năm song xuất khẩu xăng dầu sang Singapore có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong tất cả các thị trường.

Trong 5 tháng qua, xuất khẩu xăng dầu sang Singapore đã tăng mạnh 861% về lượng và tăng 865% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 71.124 tấn, tương đương 29,98 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu xăng dầu có chiều hướng sụt giảm tại thị trường Indonesia, với mức giảm trên 50% cả về lượng và kim ngạch, chỉ đạt 271 tấn, tương đương 0,16 triệu USD.