14:11 07/05/2021

Xem xét bổ sung đê chắn sóng cảng Bãi Gốc vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

Anh Tú -

Cử tri Phú Yên kiến nghị xem xét, bổ sung dự án đê chắn sóng thuộc Quy hoạch cảng Bãi Gốc vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên bố trí nguồn vốn Trung ương để triển khai đầu tư dự án giai đoạn 2021 – 2025...

Khu vực Nam Phú Yên
Khu vực Nam Phú Yên

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 3880/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi đến trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV về đề nghị đầu tư đê chắn sóng thuộc Quy hoạch cảng Bãi Gốc.

Theo đó, cử tri Phú Yên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương xem xét bổ sung dự án đê chắn sóng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và ưu tiên bố trí nguồn vốn Trung ương để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư dự án giai đoạn 2021 – 2025.

Trước đó, triển khai Quyết định số 1764/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ, Cục Hàng hải Việt Nam đã có Quyết định số 921/QĐ-CHHVN phê duyệt Quy hoạch chi tiết bến cảng Bãi Gốc giai đoạn đến năm 2020. Để đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc, cần thiết phải đầu tư đê chắn sóng là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch cảng Bãi Gốc với chiều dài là 2.391 m, kinh phí đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông vận tải, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa triển khai. Về chủ trương, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ việc phát triển và đầu tư bến cảng Bãi Gốc phù hợp Quy hoạch cảng biển và các quy hoạch liên quan.

Sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành, Bộ Giao thông vận tải sẽ giao Cục Hàng hải Việt Nam lập Quy hoạch chi tiết vùng đất vùng nước cảng biển. Trong đó, bến cảng Bãi Gốc sẽ được quy hoạch chi tiết các hạng mục công trình làm cơ sở Bộ báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn đầu tư các hạng mục kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng.

 

Việc đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc và khu hậu cần cảng biển có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên. Với mục tiêu là cảng tổng hợp, cảng Bãi Gốc phát huy được các lợi thế về các trung tâm logistics gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường thủy nội địa, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực thu hút những dự án công nghiệp, dịch vụ lớn đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên.