17:55 18/07/2014

Xử phạt nặng chứng khoán VNDirect

Nhật Bình

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt Công ty Chứng khoán VNDirect và một nhân viên công ty này

Giao dịch tại VnDirect.<br>
Giao dịch tại VnDirect.<br>
Ngày 18/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 541/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 215 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect.

Trong đó, Ủy ban Chứng khoán xử phạt VNDirect số tiền 60 triệu đồng vì công ty này bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ; phạt 85 triệu đồng do VNDirect không giám sát, ngăn ngừa xung đột lợi ích trong nội bộ công ty; phạt tiền 70 triệu đồng do VNDirect thực hiện đầu tư không đúng quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 18/7/2014, Ủy ban Chứng khoán ban hành Quyết định số 540/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với ông Nguyễn Sỹ Bình - nhân viên môi giới VNDirect, do cho mượn chứng khoán trên tài khoản của khách hàng.

Còn nhớ, vào ngày 11/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt đối với hai nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) là ông Nguyễn Viết Xuân và bà Phạm Thị Sương.

Theo kết luận của Ủy ban Chứng khoán khi đó, ông Nguyễn Viết Xuân và bà Phạm Thị Sương đã cho khách hàng mượn chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khác để bán. Cả hai nhân viên HSC trên đều bị phạt mỗi người 85 triệu đồng, riêng ông Nguyễn Viết Xuân bị rút chứng chỉ hành nghề.

Liên quan đến HSC, Ủy ban Chứng khoán cũng xử phạt công ty này 105 triệu đồng do những sai phạm căn cứ điều 62 và 71 Luật Chứng khoán.