10:59 20/04/2018

Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm mạnh trong nửa đầu tháng 4

Duyên Duyên

Cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 4/2018 thặng dư 357 triệu USD

Lũy kế hết ngày 15/4/2018, khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 82,42 tỷ USD, tăng 17,7%, tương ứng tăng 12,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017.
Lũy kế hết ngày 15/4/2018, khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 82,42 tỷ USD, tăng 17,7%, tương ứng tăng 12,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017.

Trong nửa đầu tháng 4/2018, một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện thoại và linh kiện, hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị... đều giảm mạnh so với nửa cuối tháng 3/2018.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2018 (từ 1/4 đến 15/4/2018) đạt 17,36 tỷ USD, giảm 17,3% (tương ứng giảm 3,6 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 3/2018.

Tuy nhiên, lũy kế đến ngày 15/4/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 125,72 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 18,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 4/2018 thặng dư 357 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2018 thặng dư 3,1 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2018 đạt 8,86 tỷ USD, giảm 20,8% (tương ứng giảm 2,33 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2018.

Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm mạnh trong nửa đầu tháng 4 - Ảnh 1.

Mức suy giảm chủ yếu ở một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 25,6%, tương ứng giảm 654 triệu USD; hàng dệt may giảm 16,6%, tương ứng giảm 206 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 17,2%, tương ứng giảm 204 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác iamr 22,4%, tương ứng giảm 187 triệu USD; sắt thép các loại giảm 47,6%, tương ứng giảm 121 triệu USD;…

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4/2018 đạt 8,5 tỷ USD, giảm 13,3% (tương ứng giảm 1,3 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2018.

Các nhóm hàng nhập khẩu có biến động mạnh bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 32,2%, tương ứng giảm 632 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 11,8%, tương ứng giảm 168 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 31,3%, tương ứng giảm 122 triệu USD; kim loại thường khác giảm 14,5%, tương ứng giảm 48 triệu USD;…

Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm mạnh trong nửa đầu tháng 4 - Ảnh 2.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 4/2018 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 10,99 tỷ USD, giảm 20,6% tương ứng giảm 2,85 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2018.

Lũy kế hết ngày 15/4/2018, khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 82,42 tỷ USD, tăng 17,7%, tương ứng tăng 12,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 4/2018 đạt thặng dư 1,34 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/4/2018 lên gần 9,41 tỷ USD.