11:54 26/06/2013

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc vượt 470 triệu USD

An Huy

Giá xuất khẩu giảm hoặc khối lượng xuất khẩu giảm đã kéo kim ngạch xuất khẩu của những nông sản chính như gạo và cao su đi xuống

Giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm đạt 445 USD/tấn, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. <br>
Giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm đạt 445 USD/tấn, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. <br>
Một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam chứng kiến sự suy giảm mạnh cả về giá lẫn kim ngạch xuất khẩu trong mấy tháng qua. 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá xuất khẩu giảm hoặc khối lượng xuất khẩu giảm đã kéo kim ngạch xuất khẩu của những nông sản chính như gạo, cao su, hạt tiêu và hạt điều đi xuống.

Cụ thể, giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm đạt 445 USD/tấn, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 6, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 649 ngàn tấn, giá trị đạt 289 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt xấp xỉ 3,57 triệu tấn, giá trị đạt 1,58 tỷ USD. Tính chung 6 tháng, xuất khẩu gạo giảm 6,8% về khối lượng và giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc vẫn duy trì là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Khối lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh đạt 1,135 triệu tấn với trị giá đạt xấp xỉ 472,4 triệu USD, tăng 27,8% về khối lượng và tăng 24,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Mặt hàng cà phê tuy giá xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm đạt 2.171 USD/tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng khối lượng xuất khẩu giảm mạnh nên giá trị kim ngạch giảm theo.

Khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 6 ước đạt 91 ngàn tấn, giá trị đạt 199 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm ước đạt 795 ngàn tấn, giá trị đạt trên 1,71 tỷ USD, giảm 24,2% về khối lượng và giảm 22,4% về giá trị so cùng kỳ năm 2012.


Trong số các nông sản chính, cao su là mặt hàng có giá xuất khẩu giảm mạnh nhất. Giá cao su xuất khẩu bình quân 5 tháng  đầu năm  đạt 2.595 USD/tấn, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 6 đạt 79 ngàn tấn với giá trị đạt 188 triệu USD, với ước tính này 6 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 383 ngàn tấn với giá trị đạt 976 triệu USD; giảm 5% về khối lượng và giảm 19,2% về kim ngạch so với cùng kỳ  năm 2012.

Kết quả xuất khẩu chè khá khả quan nhờ giá tăng. Giá xuất khẩu chè bình quân 5 tháng đầu năm đạt 1.509 USD/tấn, tăng 6% so với cùng kỳ  năm ngoái.

Khối lượng chè xuất khẩu tháng 6 ước đạt 13 ngàn tấn với kim ngạch đạt gần 20 triệu USD, đưa tổng lượng chè xuất khẩu 2 quý đầu năm ước đạt 62 ngàn tấn với giá trị đạt 94 triệu USD, giảm 0,4% về lượng nhưng tăng 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012 do giá tăng.

Hạt điều cũng là một nông sản đang mất giá của Việt Nam. Giá xuất khẩu trung bình 5 tháng đầu năm đạt 6.185 USD/tấn, giảm 10,5% so với mức giá 6.913 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 6 này, khối lượng hạt điều xuất khẩu ước đạt 26 ngàn tấn với giá trị 168 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu nửa đầu năm 2013 đạt mức 115 ngàn tấn với giá trị 723 triệu USD, tăng 15,9% về lượng và tăng 5,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012.

Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 6 ước đạt 15 ngàn tấn, kim ngạch đạt 96 triệu USD đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 6 tháng lên 85 ngàn tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 552 triệu USD, tăng 22% về lượng và tăng 16,8% về giá trị  so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của cả nước ước đạt trên 2,33 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu của ngành 6 tháng đầu năm 2013 lên con số 13,31 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt xấp xỉ 6,8 tỷ USD, giảm 10,5%; trong khi giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,88 tỷ USD, tăng 0,9%; lâm sản chính ước đạt trên 2,59 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2012. 

Giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 8,73 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2012. Như vậy, trong 6 tháng, mức xuất siêu của nhóm mặt hàng này là 4,58 tỷ USD.