15:23 26/10/2013

Xuất khẩu nông sản đạt gần 11 tỷ USD

An Huy

Một số mặt hàng nông sản chính tiếp tục chứng kiến sự suy giảm về giá, khối lượng và kim ngạch xuất khẩu

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính trong 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 10,94 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2012.
Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính trong 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 10,94 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2012.
Tuy giảm hơn 12% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính của cả nước đã đem về gần 11 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 ước đạt 2,39 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 10 tháng đầu năm 2013 lên 22,73 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,94 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2012; xuất khẩu thuỷ sản đạt 5,37 tỷ USD, tăng 6%; xuất khẩu hàng lâm sản chính ước đạt 4,57 tỷ USD, tăng 14,8%.

Kim ngạch nhập khẩu của ngành nông nghiệp trong 10 tháng ước đạt 15,25 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, trong 10 tháng, mức xuất siêu của ngành nông nghiệp là 7,48 tỷ USD.

Một số mặt hàng nông sản chính tiếp tục chứng kiến sự suy giảm về giá, khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 ước đạt 526 nghìn tấn, với giá trị 234 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,85 triệu tấn, và 2,57 tỷ USD, giảm 15,2% về khối lượng và giảm 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm, giá trung bình 9 tháng đầu năm 2013 đạt 439,32 USD/tấn, giảm 13,25 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2012.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Khối lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh, đạt trên 1,76 triệu tấn với giá trị đạt 732,28 triệu USD, chiếm 31,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. So với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tăng lần lượt là 2,9% và 0,3%.

Đối với mặt hàng cà phê, khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 10 ước đạt 58 nghìn tấn, với giá trị đạt 119 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu năm ước đạt 1,09 triệu tấn và 2,33 tỷ USD, giảm 24,6% về khối lượng và giảm 24,4% về giá trị so cùng kỳ năm 2012.

Tuy nhiên, một điểm đáng mừng là giá xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2013 đạt 2.145,52 USD/tấn, tăng khoảng 0,83% so với cùng kỳ năm 2012.

Mặt hàng cao su đạt khối lượng xuất khẩu tháng 10 là 105 nghìn tấn với giá trị 234 triệu USD. Với ước tính này 10 tháng đầu năm 2013 xuất khẩu cao su đạt 832 nghìn tấn với giá trị đạt trên 1,96 tỷ USD, tăng 2% về khối lượng nhưng giảm 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Giống như mặt hàng gạo, giá cao su xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2013 đạt 2.371,41 USD/tấn, giảm 16,7% so với mức giá 2.847,46 USD/tấn của năm 2012.

Khối lượng chè xuất khẩu tháng 10 ước đạt 13 nghìn tấn với giá trị đạt gần 24 triệu USD, đưa tổng lượng chè xuất khẩu 10 tháng đầu năm ước đạt 116 nghìn tấn với giá trị đạt 187 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2012 đã giảm 5,7% về khổi lượng và tăng 0,1% về giá trị do giá xuất khẩu tăng.

Giá chè xuất khẩu trung bình 9 tháng đầu năm 2013 đạt 1.598,84 USD/tấn, tăng 5,41% so với mức giá trung bình 1.516,73 USD/tấn của năm 2012.

Về hạt điều, khối lượng xuất khẩu tháng 10 ước đạt 23 nghìn tấn với giá trị 137 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2013 đạt mức 212 nghìn tấn với giá trị 1,34 tỷ USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 8,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng điều vẫn tiếp tục giảm trong năm 2013. Giá xuất khẩu trung bình 9 tháng đầu năm đạt 6.346,46 USD/tấn, giảm 422,75 USD/tấn, tương đương mức giảm khoảng 6,24%  so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2012 là6.769,21 USD/tấn.

Giống như hạt điều, hạt tiêu là một mặt hàng nông sản nữa chứng kiến sự gia tăng cả về lượng và giá trị xuất khẩu, nhưng giá xuất khẩu cũng giảm. Trong đó, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 10 ước đạt 10 nghìn tấn, với giá trị đạt 69 triệu USD, đưa tổng khối lượng tiêu xuất khẩu 10 tháng lên 123 nghìn tấn với giá trị 817 triệu USD, tăng 19,7% về lượng và 17,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Giá xuất khẩu trung bình tiêu 9 tháng đầu năm 2013 đạt 6.626,63 USD/tấn, giảm 202,57 USD/tấn (khoảng 2,97%) so với cùng kỳ năm 2012.