10:30 29/10/2019

Xuất khẩu tháng 10 sụt giảm vì... Samsung

Duyên Duyên

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2019 ước tính nhập siêu 100 triệu USD

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2019 ước tính đạt 22,4 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2019 ước tính đạt 22,4 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2019 ước tính chỉ đạt 22,4 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước, do Samsung kết thúc đợt đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới Galaxy Note 10, làm cho xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm sâu 13,5%.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2019 của Việt Nam ước tính đạt 427,05 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 217,05 tỷ USD, và kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 22,50 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng trước

Đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước đang dần khẳng định vị thế với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,2%, cao hơn nhiều tốc độ tăng 10 tháng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 3,9%.

Đồng thời, tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước chiếm 30,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2019 ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2019, cán cân thương mại dự tính tính xuất siêu 7 tỷ USD.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 28,3 tỷ USD.

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, về xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2019 ước tính đạt 22,4 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước. 

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2019 giảm so với tháng trước chủ yếu do Samsung kết thúc đợt đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới Galaxy Note 10 làm cho xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm sâu 13,5%. 

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 giảm 0,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng cao 11,7%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 217,05 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 10 tháng năm nay, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,4%, là điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; hàng dệt may; giày dép; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng. 

Kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước, như thủy sản đạt 7 tỷ USD, giảm 3,4%; rau quả đạt 3,1 tỷ USD, giảm 5,8%; hạt điều đạt 2,7 tỷ USD, giảm 3,8%; gạo đạt 2,4 tỷ USD, giảm 7,8%; hạt tiêu đạt 629 triệu USD, giảm 7,4%. 

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2019 ước tính đạt 22,5 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 210 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 87,9 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 122,1 tỷ USD, tăng 4,4%.

Trong 10 tháng qua, có 32 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 88,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 2 mặt hàng đạt trên 20 tỷ USD, chiếm 34,7% là điện tử, máy tính và linh kiện đạt và máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng.

Ngoài ra, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao trong 10 tháng qua là vải đạt 10,9 tỷ USD, tăng 3,5%; ô tô đạt 6,1 tỷ USD, tăng 45,8%; sản phẩm chất dẻo đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9,9%.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 10 tháng năm 2019, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 191,3 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 91,1% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu.

Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 18,7 tỷ USD, tăng 14,7% và chiếm 8,9% (tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018).