17:48 10/08/2022

Xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 433 tỷ USD, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu

Huyền Vy

Trong 7 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 217,34 tỷ USD, tăng 16,6%; ngược lại, nhập khẩu đạt 216,26 tỷ USD, tăng 14%. Với kết quả này, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu với 1,08 tỷ USD…

Khu vực doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.
Khu vực doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Ngày 10/8/2022, Tổng cục Hải quan công bố số liệu sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2022 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2022)

Theo đó, trong kỳ 2 tháng 7/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 30,4 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% (tương ứng giảm 189 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2022. 

Kết quả này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng tính từ đầu năm 2022 đạt 433,6 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 57,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 299,26 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 39,81 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 134,34 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 17,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.  

Trong kỳ 2 tháng 7/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,12 tỷ USD. Tính chung trong 7 tháng/2022, cán cân thương mại thặng dư 1,08 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong kỳ 2 tháng 7/2022 đạt 16,26 tỷ USD, tăng 13,8% (tương ứng tăng 1,97 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2022.

Một số nhóm hàng có trị giá xuất khẩu biến động tăng là điện thoại các loại và linh kiện tăng 640 triệu USD (tương ứng tăng 34,3%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 618 triệu USD (tương ứng tăng 37,2%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 410 triệu USD (tương ứng tăng 22,3%); sắt thép các loại tăng 154 triệu USD (tương ứng tăng 62,8%)...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7/2022 so với kỳ 1 tháng 7/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7/2022
so với kỳ 1 tháng 7/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, trong 7 tháng tính từ đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 217,34 tỷ USD, tăng 16,6%, tương ứng tăng 30,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 7/2022 đạt 12,2 tỷ USD, tăng 20% tương ứng tăng 2,04 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp FDI đạt gần 159 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 22,23 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Từ chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2022 đạt 14,14 tỷ USD, giảm 13,2% (tương ứng giảm 2,16 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2022.

Một số nhóm hàng có trị giá nhập khẩu giảm, gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 799 triệu USD, tương ứng giảm 20,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 197 triệu USD, tương ứng giảm 9,4%; xăng dầu các loại giảm 179 triệu USD, tương ứng giảm 38,8%...

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2022so với kỳ 1 tháng 7/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 7 năm 2022
so với kỳ 1 tháng 7/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, trong 7 tháng tính từ đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 216,26 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 26,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,26 tỷ USD, giảm 12,4% (tương ứng giảm 1,31 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 7/2022.

Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 140,26 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 17,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.