14:44 28/01/2013

Xuất siêu ngay trong tháng đầu năm 2013

Nha Trang

Xuất siêu tháng 1 ước tính 200 triệu USD, bằng 2% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu

<div><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng khá cao là cao su tăng 23%; hóa chất tăng 11,3%, đặc biệt là</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">dầu thô tăng 115%.</span></div>
<div><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng khá cao là cao su tăng 23%; hóa chất tăng 11,3%, đặc biệt là</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">dầu thô tăng 115%.</span></div>
Trong khi kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2013 giảm 2,5% so với tháng trước thì nhập khẩu lại tăng 0,4%.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Thống kế về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2013, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1 ước tính đạt 10,1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2012, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1 năm nay tăng 43,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 36,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 47,3%.

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tháng 1 giảm so với tháng trước là do hầu hết kim ngạch các mặt hàng đều giảm, trong đó một số mặt hàng giảm nhiều là: cao su giảm 13,6%; thủy sản giảm 15%; sắt thép giảm 23,7%; gạo giảm 25,7%; than đá giảm 56,6%; riêng dầu thô tăng cao với mức 36,2%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu tháng 1, EU là thị trường lớn nhất với kim ngạch ước tính đạt 1,3 tỷ USD, tiếp đến là Hoa Kỳ (1,2 tỷ USD), ASEAN (975 triệu USD), Nhật Bản đ(875 triệu USD), Trung Quốc (688 triệu USD).

Trái ngược với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2013 ước tính đạt 9,9 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước.

Về thị trường nhập khẩu trong tháng 1, Trung Quốc là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 1,6 tỷ USD, tiếp đến là ASEAN (1,3 tỷ USD), Hàn Quốc (1 tỷ USD), Nhật Bản (654 triệu USD), EU (541 triệu USD), Hoa kỳ (326 triệu USD).

Như vậy, xuất siêu tháng 1 ước tính 200 triệu USD, bằng 2% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.