16:37 24/11/2009

Yêu cầu các công ty chứng khoán chấm dứt “ưu ái” T+

Minh Đức

Ủy ban Chứng khoán vừa có công văn yêu cầu chấm dứt việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4

Kể từ ngày 1/12/2009, tất cả các công ty chứng khoán phải chấm dứt việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4, hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán.
Kể từ ngày 1/12/2009, tất cả các công ty chứng khoán phải chấm dứt việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4, hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các công ty chứng khoán, yêu cầu chấm dứt việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4.

Trong những ngày gần đây, VnEconomy liên tục nhận được nhiều thư và phản hồi của nhà đầu tư phản ánh và bức xúc về việc một số công ty chứng khoán áp dụng chế độ thanh toán “ưu ái” ngắn hơn quy định hiện hành cho một số nhóm nhà đầu tư. Những ý kiến phản ánh này đã được VnEconomy tập hợp và chuyển tới lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo công văn cuối chiều 24/11, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng yêu cầu, kể từ ngày 1/12/2009, tất cả các công ty chứng khoán phải chấm dứt việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4, hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình thực hiện thanh toán, bù trừ giao dịch chứng khoán, nếu phát hiện các thành viên lưu ký vi phạm các quy định trên, kể từ ngày 1/12/2009 phải báo cáo ngay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp vi phạm quy định giao dịch chứng khoán đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện gần đây sẽ tiếp tục bị xử lý và công bố công khai.

Theo quy định hiện hành, việc thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại các sở giao dịch ấn định theo ngày làm việc thứ 3 (T+3). Tuy nhiên, trên thực tế do trường hợp chứng khoán về tài khoản vào chiều ngày làm việc thứ 3, nên để có thể giao dịch, nhà đầu tư buộc phải theo T+4.

Theo dự thảo quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đang tổ chức lấy ý kiến các thành viên thị trường, phương thức và thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ vẫn được quy định: “Việc thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc thứ 3 sau ngày giao dịch (T+3). Các giao dịch thoả thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên được thực hiện thanh toán trực tiếp với thời gian thanh toán là 01 ngày làm việc sau ngày giao dịch (T+1)”.