16:52 05/07/2012

Yêu cầu loại bỏ các dự án thủy điện chiếm nhiều đất rừng

Trang Anh

Phó thủ tướng vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn cả nước

Cả nước hiện có 1.097 dự án thủy điện được phê duyệt.
Cả nước hiện có 1.097 dự án thủy điện được phê duyệt.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn cả nước.

Trong công văn gửi các Bộ Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương, Phó thủ tướng nhấn mạnh cần kiên quyết loại bỏ những dự án thủy điện không hiệu quả, tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là các dự án chiếm nhiều diện tích đất rừng, đất sản xuất, ảnh hưởng lớn đến di dân, tái định cư, cấp nước hạ du...

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy thủy điện hiện có thực hiện rà soát, đánh giá lại thiết kế các công trình thủy điện; đề xuất các giải pháp quản lý, vận hành và kỹ thuật xây dựng, bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du trong các tháng mùa lũ.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra các dự án thủy điện đang thi công, kiên quyết xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu không thực hiện đúng theo các quy định về công tác giám sát, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công trình,...

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư tại các dự án thủy điện; chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bảo đảm cho người dân tái định cư có cuộc sống ổn đinh, tốt hơn nơi ở cũ. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để chủ đầu tư các dự án thủy điện đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các dự án thủy điện theo quy định; có biện pháp bắt buộc chủ đầu tư các dự án thủy điện trồng bù diện tích rừng theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các dự án thủy điện có yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng không có đủ quỹ đất, UBND tỉnh cần yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện đóng góp bằng tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để điều tiết trồng bù rừng theo quy định.

Đặc biệt, trong công văn nói trên, Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp toàn bộ diện tích rừng sử dụng trong các công trình thủy điện, diện tích rừng được trồng mới theo quy định do xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, UBND các địa phương thực hiện việc kiểm tra, xem xét kỹ năng lực của các doanh nghiệp trước khi giao làm chủ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ; kiên quyết thu hồi các dự án thủy điện mà chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường.

Báo cáo trước Quốc hội ngày 14/6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho hay, hiện Chính phủ đã phê duyệt tổng cộng 1.097 dự án thủy điện trên toàn quốc. Tuy nhiên, tính đến tháng 5/2012, Bộ Công Thương đã quyết định đình chỉ, loại khỏi quy hoạch 52 dự án thủy điện vì không đáp ứng các điều kiện của Chính phủ.