13:16 08/10/2011

Yêu cầu ngành giao thông gương mẫu dùng xe buýt

An Trí

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cán bộ, công nhân viên ngành gương mẫu sử dụng xe buýt tại Hà Nội và TpHCM

Đây được xem là một trong những hành động thiết thực của người đứng đầu ngành giao thông vận tải đối với mục tiêu từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Tp.HCM.
Đây được xem là một trong những hành động thiết thực của người đứng đầu ngành giao thông vận tải đối với mục tiêu từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Tp.HCM.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa ký Công văn số 6323/BGTVT-VT yêu cầu cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải gương mẫu sử dụng và vận động người thân sử dụng xe buýt tại Hà Nội và TpHCM.

Cụ thể, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành có trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh tại Hà Nội và Tp.HCM chủ trì, phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể yêu cầu cán bộ, nhân viên sử dụng xe buýt đô thị tối thiểu 1 ngày trong tuần.

Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức trong ngành dùng các hình thức thích hợp chủ động tuyên truyền, vận động người thân và cán bộ, nhân dân tại Hà Nội và Tp.HCM sử dụng xe buýt.

Đây được xem là một trong những hành động thiết thực của người đứng đầu ngành giao thông vận tải đối với mục tiêu từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Tp.HCM, tạo nếp sống văn minh đô thị. Bản thân Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa qua cũng cho biết sẽ tự mình đi bằng xe buýt từ nhà đến cơ quan làm việc.