07:56 16/01/2013

Yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy hoạch thủy điện

Ngô Trang

Thủ tướng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ việc xây dựng mới các dự án thủy điện

Hàng loạt trận động đất đã xảy ra tại khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam).<br>
Hàng loạt trận động đất đã xảy ra tại khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam).<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy hoạch thủy điện trong cả nước. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu phải rà soát lại tất cả các dự án thủy điện hiện có, tập trung rà soát mức độ an toàn các hồ đập, phải sửa chữa gia cố ngay các sai sót, khiếm khuyết, nếu không an toàn là không được vận hành.

Đồng thời, phải rà soát lại việc tái định cư, xem người dân sống thực tế thế nào, nếu chưa đạt yêu cầu đề ra thì phải đề xuất cơ chế chính sách, kể cả chính sách đặc thù để đồng bào ta có điều kiện sống tốt hơn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan phải rà soát và yêu cầu các chủ đầu tư trồng lại rừng như đã quy định, đã cam kết, kể cả việc thu tiền để trồng lại diện tích rừng đã mất ở nơi khác. Các quy trình vận hành hồ chứa của các hồ thủy điện cũng phải được rà soát lại.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ việc xây dựng mới các dự án thủy điện. Các dự án thủy điện đã có trong quy hoạch nhưng trước khi quyết định đầu tư phải được thẩm định một cách chặt chẽ.

Riêng đối với dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A phải được tiến hành thẩm định nghiêm túc, đúng theo các quy định của pháp luật, nếu không đạt các yêu cầu thì không được quyết định đầu tư xây dựng.

Đối với Thủy điện Sông Tranh 2, Thủ tướng yêu cầu chưa được tích nước phát để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ thêm về động đất, nhằm đảm bảo sự an toàn cao nhất đối với tính mạng, tài sản của người dân.

Được biết, trước đó theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã có 2 lần rà soát các dự án thủy điện và công bố cả nước hiện có 107 dự án thủy điện lớn, nhỏ.