15:03 15/09/2017

Yêu cầu xả trạm thu phí BOT để ứng phó bão số 10

Kiều Linh

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải lên kế hoạch phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ

Trường hợp có những phương tiện, đặc biệt là hành khách buộc phải dừng ở
 lại các trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão
 lũ, các nhà đầu tư dự án BOT đường bộ phối hợp với các lực lượng chức 
năng của địa phương bảo đảm an toàn trật tự cho phương tiện, hành khách 
và hàng hóa.
Trường hợp có những phương tiện, đặc biệt là hành khách buộc phải dừng ở lại các trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ, các nhà đầu tư dự án BOT đường bộ phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương bảo đảm an toàn trật tự cho phương tiện, hành khách và hàng hóa.
Tổng cục Đường bộ vừa có công điện yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải xả trạm thu phí, phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão số 10 và vận tải hành khách, hàng hóa.

Nội dung công điện nêu rõ, các nhà đầu tư BOT phải lên kế hoạch phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh trong các đoạn tuyến quản lý và các trạm thu phí đường bộ; thực hiện việc xả trạm khi có yêu cầu của Cục Quản lý đường bộ 2 để phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa.

Trường hợp có những phương tiện, đặc biệt là hành khách buộc phải dừng ở lại các trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ, các nhà đầu tư dự án BOT đường bộ phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương bảo đảm an toàn trật tự cho phương tiện, hành khách và hàng hóa.

Tổng cục Đường bộ cũng giao Cục Quản lý đường bộ 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa lưu thông.

Đồng thời, phối hợp các sở giao thông vận tải và các bến xe thực hiện nghiêm việc kiểm tra các phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không cho những phương tiện xuất bến khi bão số 10 đổ bộ vào.

Chỉ đạo lực lượng thanh tra đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà đầu tư dự án BOT đường bộ xả trạm thu phí đường bộ khi có mưa to gió lớn để phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa; giám sát việc xả trạm và đóng trạm thu phí.