15:56 21/03/2014

10 công ty công nghệ mới lập đắt giá nhất thế giới

Diệp Vũ

Trang Business Insider giới thiệu danh sách 10 công ty mới thành lập (start-up) đắt giá nhất trong lĩnh vực công nghệ của thế giới

<br>
<br>