23:32 27/06/2019

10 năm, cổ đông Dầu khí Đông Đô chờ cổ tức

Hà Anh

PFL sẽ điều chỉnh thời gian nhận cổ tức đợt 2/2010 sang ngày 29/6/2020 thay vì ngày 28/6/2019 như đã thông báo

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PFL trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PFL trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Căn cứ công văn ngày 25/06/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (mã PFL), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi lần thứ 10 thời gian chi trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền của cổ phiếu PFL (ngày đăng ký cuối cùng 09/01/2012).

Cụ thể, PFL sẽ điều chỉnh thời gian nhận cổ tức đợt 2/2010 sang ngày 29/6/2020 thay vì ngày 28/6/2019 như đã thông báo.

Như vậy, đây là thay đổi lần thứ 10 của công ty và cổ đông Dầu khí Đông Đô sẽ phải tiếp tục chờ tròn 10 năm để nhận số cổ tức này.

Lý do của việc điều chỉnh này là do việc thu hồi vốn, công nợ và thoái vốn tại các dự án của công ty chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra nên công ty chưa cân đối đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, Dầu khí Đông Đô ghi nhận lãi năm 2010 đạt gần 153 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận của công ty đạt 80,915 tỷ đồng; Lợi nhuận phân chia cho đối tác theo hợp đồng nhận ủy thác đầu tư là 71,82 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 9,07 triệu đồng/người/tháng và tỷ lệ cổ tức là 11%.

Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1/2010 với tỷ lệ 5% vào ngày 26/9/2011 và cổ tức đợt 2 còn là 6%.

Được biết, 50 triệu cổ phiếu PFL đã bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 24/4/2015 do kết quả kinh doanh của công ty bị thua lỗ trong 3 năm liên tục từ năm 2012-2014 thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc. Đến ngày 13/5/2015, PFL đã đưa toàn bộ số cổ phiếu trên lên giao dịch trên UpCoM và đến nay giá cổ phiếu PFL chỉ còn ở mức 900 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, công ty báo lỗ 20,3 tỷ đồng, tính đến ngày 31/12/2018, lỗ lũy kế của công ty là hơn 197 tỷ đồng.