10:29 16/01/2014

10 thành phố có giá nhà cao nhất Trung Quốc 2013

Diệp Vũ

Danh sách 10 thành phố có giá nhà trung bình cao nhất ở Trung Quốc trong năm 2013 do trang China.org.cn giới thiệu