08:36 06/09/2007

100 thương hiệu hàng đầu thế giới năm 2007

Thanh Lam

BusinessWeek và Interbrand vừa tổ chức công bố bản danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh năm 2007

Coca Cola vẫn là thương hiệu đứng đầu thế giới với trị giá được duy trì ở mức 65, 324 tỷ USD.
Coca Cola vẫn là thương hiệu đứng đầu thế giới với trị giá được duy trì ở mức 65, 324 tỷ USD.
Vừa qua, tạp chí BusinessWeek và công ty tư vấn thương hiệu Interbrand tổ chức công bố bản danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh năm 2007.

Coca Cola vẫn là thương hiệu đứng đầu thế giới với trị giá được duy trì ở mức 65, 324 tỷ USD. Còn Toyota, Nokia và GE là những thương hiệu đạt giá trị năm 2007 cao hơn năm 2006 từ 1 đến 3 tỷ USD, Microsoft lại tăng giá lên trên 2 tỷ USD, đạt 58,7 tỷ USD, tăng 3% so với năm ngoái.

Tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu ước khoảng vẫn khoảng trên 400 tỷ USD.

Đối với việc sở hữu các thương hiệu của các quốc gia thì trong 100 thương hiệu hàng đầu năm 2007, nước Mỹ chiếm hơn nửa với trên 50 thương hiệu, đứng thứ hai là Đức và Nhật có 8 thương hiệu, Pháp đứng thứ ba với 6 thương hiệu.

Có hai tiêu chí được các nhà tổ chức đưa ra để đánh giá. Một là, thương hiệu đó phải là của các tập đoàn đa quốc gia với mức doanh thu từ thị trường bên ngoài phải đạt mức trên 20%.

Hai là, các thông tin liên quan đến số liệu tài chính và tiếp thị phải được công khai hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên thị trường chứng khoán mà tập đoàn đó niêm yết.