17:15 10/09/2019

15 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

Hà Anh

DNC, HD8, SPC, BTT, CTS, HCC, ADP, VNM, NAP, HVX, SHP, UPC, TLG, GLT, NST, PPS, WSB và DLT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

DNC, HD8, SPC, BTT, HCC, CTS, ADP, VNM, HVX, WSB, YBM, DAR, NAP, PMP và PWS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 04/10/2019, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019.

* Ngày 16/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (mã HD8-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019.

* Ngày 15/10/2019, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (mã SPC-UpCOM) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019.

* Ngày 09/10/2019, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019.

* Ngày 02/10/2019, Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm – INTIMEX (mã HCC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019.

* Ngày 27/09/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (mã CTS-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019.

* Ngày 03/10/2019, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (mã ADP-UpCOM) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2019 với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân (mã HVX-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã WSB-UpCoM) chia cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (mã YBM-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An (mã DAR-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cp (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019.

* Ngày 27/09/2019, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (mã NAP-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ (mã PMP-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019.

* Ngày 27/09/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (mã PWS-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019.