15:19 16/11/2015

17 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức

Nguyệt Ánh

TAC, GMD, DBC, LSS, VPK, DNM, SLS, SDP, SDG, PGS, LCD...thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DBC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DBC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
TAC, GMD, DBC, LSS, VPK, DNM, SLS, SDP, SDG, PGS, LCD...thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/12/2015, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) chi tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2015.

* Ngày 26/11/2015, Công ty Cổ phần Gemadept (mã GMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2015.

* Ngày 4/12/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2015.

* Ngày 26/11/2015, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) chi trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 1,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2015.

* Ngày 10/12/2015, Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (mã VPK-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015.

* Ngày 30/11/2015, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã DNM-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015.

* Ngày 3/12/2015, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015.

* Ngày 7/12/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Đà (mã SDP-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2015.

* Ngày 4/12/2015, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2015.

 * Ngày 4/12/2015, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2015.

* Ngày 15/12/2015, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2015.

* Ngày 18/12/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2015.

* Ngày 21/12/2015, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2015.

* Ngày  10/12/2015, Công ty Cổ phần Vật tư - xăng dầu (mã COM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2015 với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2015.

* Ngày 25/12/2015, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã HHC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2015.

* Ngày 25/12/2015, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015.

* Ngày 24/12/2015, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015.