13:33 09/03/2021

2 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt gần 287 nghìn tỷ đồng

Vũ Phong

Để đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và địa phương, trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 27 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và công tác quản lý điều hành thu chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 2/2021 ước đạt 97,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng năm 2021 ước đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt 246,65 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách Nhà nước, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Cơ quan Thuế đã thực hiện 3,4 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 16,5 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp.

Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 3,4 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào ngân sách Nhà nước 780 tỷ đồng (đã thu nộp 345 tỷ đồng), giảm lỗ 2,5 nghìn tỷ đồng; đã thu hồi được 5,1 nghìn tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Trái lại, về chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng 2/2021 ước đạt 115,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 2 tháng đạt 207,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 23,49 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán, giảm 32,4%. Lý do chủ yếu do trong 2 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày cũng là yếu tố ảnh hưởng đến công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

Bộ Tài chính cũng cho biết, chi trả nợ lãi đạt 21,88 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán, giảm 14,3%; chi thường xuyên đạt 161,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 2 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảo đảm các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước vui đón Tết cổ truyền. Ngoài ra, đã xuất cấp 12,76 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2021.

Được biết, để đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và địa phương, trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 27 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,58 năm, kế hoạch còn lại 8,51 năm, lãi suất bình quân 2,34%/năm.