07:02 11/10/2015

20 bức ảnh về sự đông đúc của Trung Quốc

An Huy

Dù Trung Quốc thực hiện chính sách 1 con được hơn 35 năm, dân số nước này đã đạt khoảng 1,4 tỷ người, đông nhất thế giới

<br>
<br>