09:02 15/04/2021

371 tỷ USD trái phiếu xanh cho các công trình xanh năm 2021

Hoài Vũ

Một kênh huy động vốn mới cho các dự án đầu tư dài hạn, bền vững đang được ngày càng mở rộng ra với quy mô phát hành trái phiếu xanh ước đạt 650 tỷ USD

Những năm gần đây, sự phát triển của thị trường trái phiếu dán nhãn, đặc biệt là trái phiếu xanh, đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư quốc tế
Những năm gần đây, sự phát triển của thị trường trái phiếu dán nhãn, đặc biệt là trái phiếu xanh, đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư quốc tế

Tổng giá trị phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững tiếp tục hướng tới một đỉnh cao mới vào năm 2021, đạt 650 tỷ USD. Trong đó, 375 tỷ USD từ trái phiếu xanh, 150 tỷ từ trái phiếu xã hội và 125 tỷ từ trái phiếu bền vững.

Những năm gần đây, sự phát triển của thị trường trái phiếu dán nhãn, đặc biệt là trái phiếu xanh, đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư quốc tế. Cộng đồng nhà đầu tư tổ chức (công ty quản lý quỹ hưu trí, công ty quản lý tài sản, cá nhân có tài sản lớn) với danh mục đầu tư lớn, bao gồm cả nhà đầu tư có mục tiêu liên quan đến bền vững, đang ngày càng tìm kiếm các cơ hội đầu tư xanh và các-bon thấp từ các thị trường đang phát triển.

Theo các chuyên gia, trái phiếu xanh cũng là một công cụ nợ để huy động vốn như các loại trái phiếu khác, chỉ có khác là số tiền thu về từ phát hành trái phiếu xanh phải được dùng để thực hiện cho các dự án xanh. Đây sẽ là kênh hút vốn quan trọng đối với các nhà đầu tư quan tâm đến yếu tố phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, lũ lụt… diễn biến phức tạp gần đây, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn lớn từ xã hội để thực hiện tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Nhiều năm nay, với kết quả tích cực này, trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững đã và đang được coi là phương tiện hữu hiệu huy động vốn từ khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội nhằm hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Hiệp định khí hậu Paris 2015.

Tại hội nghị giới thiệu cuốn Sổ tay "Hướng dẫn trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững" diễn ra hôm đầu tuần này, một lần nữa những con số khá ấn tượng về kênh huy động vốn mới này đã và đang khích lệ rất nhiều đối với thị trường.

Theo báo cáo gần đây của IFC, giá trị phát hành trái phiếu xanh năm 2019 ở các thị trường đang phát triển đạt 52 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2018, góp phần đưa tổng giá trị phát hành trái phiếu xanh ở các thị trường này lên 168 tỷ USD.

Ngay cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19, nhu cầu về trái phiếu xanh, xã hội và bền vững tiếp tục đạt mức đặt mua cao kỷ lục. Theo một báo cáo khác đầu năm 2021 của Moody, tổng giá trị phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững đạt mức kỷ lục 491 tỷ USD vào năm 2020.