11:14 24/10/2019

441 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư

Nhật Dương

441 ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Tính đến ngày 22/10, có 441 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Ảnh minh họa.
Tính đến ngày 22/10, có 441 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Ảnh minh họa.

Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019, theo số liệu cập nhật tính đến ngày 22/10/2019.

Theo công bố đến thời điểm ngày 22/10, một số ngành, liên ngành có số ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư nhiều như: Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Vật lý, Y học, Sinh học, Kinh tế…

Trong khi đó, một số ngành không có ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư như: ngành Giao thông vận tải, ngành Giáo dục học, ngành Ngôn ngữ học, ngành Luật học.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá, về cơ bản, chất lượng ứng viên năm 2019 khá tốt, năng lực ngoại ngữ tốt, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

Số ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 từng ngành, liên ngành như sau:

Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: 2 giáo sư, 5 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học: 4 giáo sư, 8 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực: 2 giáo sư, 20 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin: 2 giáo sư, 18 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Dược học: 6 giáo sư, 8 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa: 3 giáo sư, 14 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải: 15 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học: 7 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 7 giáo sư, 45 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 4 giáo sư, 17 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế: 5 giáo sư, 25 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Luật học: 5 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim: 1 giáo sư, 3 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học: 3 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 3 giáo sư, 11 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học: 8 giáo sư, 20 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học: 1 giáo sư, 3 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học: 1 giáo sư, 1 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi : 3 giáo sư, 7 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Toán học: 5 giáo sư, 21 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: 2 giáo sư, 3 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao: 1 giáo sư, 16 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Văn học: 1 giáo sư, 3 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý: 11 giáo sư, 32 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc: 1 giáo sư, 19 phó giáo sư và Hội đồng Giáo sư ngành Y học: 10 giáo sư, 29 phó giáo sư.

Trước đó, năm 2018 Hội đồng giáo sư Nhà nước không thực hiện việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.