08:07 19/05/2011

5 cá nhân bị phạt 200 triệu đồng do bán "chui"

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt 5 cá nhân do mua bán "chui" các cổ phiếu SC5, MEC, GMD, CNT và NVN.

Ngày 16 và 17/5/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định từ số 22/QĐ-TT đến 26/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cá nhân do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 9/11/2010 - 9/12/2010, ông Phạm Văn Tư, em ông Phạm Văn Từ - Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) đã mua 51.740 cổ phiếu SC5 và bán 51.740 cổ phiếu SC5 nhưng không báo cáo trước và sau khi giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2, Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC);

Từ ngày 14/10/2010 - 13/12/2010, ông Phạm Văn Thưởng - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC-HNX) đã bán 500 cổ phiếu MEC. Tuy nhiên, đến ngày 5/1/2011, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Văn Thưởng. Như vậy, ông Thưởng đã chậm báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại điểm 4.3 khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Ngày 14 và 15/9/2010, ông Nguyễn Quốc Khánh - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đã giao dịch bán 60.000 cổ phiếu GMD nhưng không báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Tính đến ngày 13/10/2010, Ông Hoàng Ngọc Minh - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) bán 12.200 cổ phiếu CNT. Tuy nhiên, đến ngày 11/1/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Minh. Như vậy, ông Hoàng Ngọc Minh đã chậm báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Từ ngày 18/11/2010 đến ngày 29/11/2010, ông Phạm Linh Phương - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần nhà Việt Nam (mã NVN-HOSE) đã mua 124.520 cổ phiếu NVN nhưng không báo cáo trước và sau khi giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2, 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối với 4 cá nhân là các ông Phạm Văn Tư; ông Phạm Văn Thưởng; ông Nguyễn Quốc Khánh; ông Hoàng Ngọc Minh và phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với ông Phạm Linh Phương.

Như vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt tổng cộng 13 cá nhân do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán với tổng số tiền là 540 triệu đồng.