11:47 14/11/2013

5 cơ quan của Quốc hội có thể được tăng cấp phó

Nguyễn Lê

Từ sáng nay (14/11), Quốc hội bắt đầu chuyển sang kiện toàn nhân sự nội bộ

Việc 
bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự của một số cơ quan Quốc hội được tiến hành vào sáng 16/11 - Ảnh minh họa.<br>
Việc bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự của một số cơ quan Quốc hội được tiến hành vào sáng 16/11 - Ảnh minh họa.<br>
Sau khi hoàn thành phê chuẩn nhân sự cho Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng, từ sáng nay (14/11), Quốc hội bắt đầu chuyển sang kiện toàn nhân sự nội bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị Quốc hội xem xét bầu bổ sung một thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Chủ tịch cũng lưu tý là tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 đã nhất trí thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội là 18, nhưng mới bầu được 17. Đồng thời Quốc hội cũng đã thông qua số lượng phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật là 5, nhưng mới bầu được 4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội cho bầu bổ sung một phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; một phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, một phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội và một phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại.

Phiên thảo luận tại đoàn về nội dung này diễn ra sáng cùng ngày và việc bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự cụ thể được tiến hành vào sáng 16/11.