23:25 24/07/2019

5 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

CMG, TMX, TCT, PGD và AAA thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

CMG, TMX, TCT, PGD và AAA thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2019.

* Ngày 27/12/2019, Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2019.

* Ngày 09/08/2019, Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (mã TMX-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2019.

* Ngày 15/08/2019, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2019.

* Ngày 26/08/2019, Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2019.

* Ngày 05/09/2019, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã AAA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019.