21:44 15/08/2017

6 tháng, HOSE báo lãi gần 159 tỷ đồng

Hà Anh

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, HOSE báo lãi sau thuế tăng hơn 78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đạt 158,6 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HOSE đạt 317,7 tỷ đồng - tăng gần 119 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản thu giao dịch chứng khoán tăng hơn 100 tỷ lên 276,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ tăng hơn 10 tỷ lên 22,6 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán của HOSE trong 6 tháng năm 2017 giảm từ gần 29 tỷ xuống còn hơn 27 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng hơn 120 tỷ lên gần 291 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, HOSE báo lãi trước thuế đạt hơn 198 tỷ đồng - tăng 98 tỷ so cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế tăng hơn 78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đạt 158,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2017, tiền gửi ngân hàng của HOSE giảm nhẹ so với hồi đầu năm còn 38,8 tỷ đồng, tổng tài sản tăng từ 1.401 tỷ hồi đầu năm lên 1.519 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng lên hơn 1.287 tỷ đồng.

Năm 2017, HOSE lên kế hoạch doanh thu đạt 442 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỷ đồng. Như vậy, HOSE đã gần như hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế của mình.