09:33 27/02/2019

8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019

PV

Lần thứ 5 có mặt tại Hội nghị di động lớn nhất thế giới ở Barcelona, Tập đoàn Viettel mang tới triển lãm 8 giải pháp công nghệ số.

8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 1 8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 2
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 3
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 4
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 5
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 6
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 7
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 8
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 9
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 10
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 11
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 12
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 13
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 14
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 15
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 16
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 17
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 18
8 giải pháp công nghệ số thể hiện bước ngoặt của Viettel tại MWC 2019 - Ảnh 19