20:25 17/10/2022

9 tháng đầu năm, doanh thu công nghiệp ICT ước đạt gần 110 tỷ USD

Nhĩ Anh

Doanh thu công nghiệp ICT Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Việt Nam cũng có thêm 4.800 doanh nghiệp công nghệ số trong 9 tháng qua...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, ước tính đến hết tháng 9/2022, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin ICT đạt khoảng 109,5 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu công nghiệp ICT đạt 97,8 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 13,04% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong doanh thu 9 tháng qua, phần cứng- điện tử chiếm khoảng 97 tỷ USD (chiếm gần 90% tổng doanh thu). Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng- điện tử đã đạt 90,7 tỷ USD (tăng 13% so cùng kỳ năm 2021). Trong đó, xuất khẩu phần cứng- điện tử từ doanh nghiệp FDI chiếm đến 90%.

Giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt 43,1 tỷ USD (tăng trưởng 17,9%). Giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt 43,3  tỷ USD (tăng trưởng 5,6%).

9 tháng đầu năm, doanh thu công nghiệp ICT ước đạt gần 110 tỷ USD - Ảnh 1

So với số liệu thống kê 6 tháng đầu năm, trong quý 3/2022 doanh thu công nghiệp ICT đã tăng thêm 37 tỷ USD. Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 6 tháng đạt 72,5 tỷ USD tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ. So với số liệu báo cáo 8 tháng, riêng trong tháng 9/2022, doanh thu công nghiệp ICT đạt khoảng 12,5 tỷ USD. Tỷ lệ giá trị Make in Viet Nam trong cơ cấu doanh thu công nghiệp ICT 6 tháng đầu năm đạt 26,72% với giá trị ước đạt khoảng 19,4 tỷ USD. 

Nhìn vào bức tranh doanh thu công nghiệp ICT trong những năm qua cho thấy, lĩnh vực này liên tục tăng trưởng. Ngay cả trong thời điểm 2 năm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT vẫn có sự tăng trưởng mạnh. Kết thúc năm 2021, tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT đạt 136,153 tỷ USD, tăng hơn 11,4 tỷ USD so với năm 2020 (đạt 124,678 tỷ USD).

9 THÁNG, VIỆT NAM CÓ THÊM 4.800 DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

Cũng theo Dự thảo báo cáo giao ban quản lý nhà nước quý 3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến hết tháng 9/2022, Việt Nam có khoảng 68.800 doanh nghiệp công nghệ số, tăng trên 400 doanh nghiệp so với tháng 8/2022, đạt khoảng 0,698 doanh nghiệp/1.000 dân.

Trong những năm gần đây, số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã liên tục tăng trưởng, từ mức 45.600 doanh nghiệp năm 2019 lên 58.000 năm 2020 và đạt 64.000 doanh nghiệp năm 2021. Mục tiêu kế hoạch đặt ra năm 2022 Việt Nam sẽ đạt 70.000 doanh nghiệp.

9 tháng đầu năm, doanh thu công nghiệp ICT ước đạt gần 110 tỷ USD - Ảnh 2

Còn theo Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030, mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển 80.000 doanh nghiệp công nghệ số.

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, trong quý 4/2022 sẽ hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số để bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Cùng với đó hoàn thiện hồ sơ Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, kết nối cung cầu doanh nghiệp công nghệ số với địa phương, cập nhật thông tin số liệu cho doanh nghiệp công nghệ số trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại...