08:55 30/10/2020

9 tháng, FRT báo lãi giảm 94% so với cùng kỳ

Hà Anh

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, doanh thu của FRT đạt 10.847 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế lãi gần 18 tỷ đồng

FPT Long Châu tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng thêm 126 đơn vị so với cuối quý 3/2019.
FPT Long Châu tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng thêm 126 đơn vị so với cuối quý 3/2019.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (mã FRT-HOSE) vừa công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019.

Theo báo cáo tài chính quý 3 công ty vừa công bố với doanh thu đạt 3.459 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ; Doanh thu tài chính cũng giảm một nửa còn 13 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng giảm tương ứng còn hơn 21 tỷ;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, FRT ghi nhận lỗ 13 tỷ; lỗ trước thuế lỗ 8,5 tỷ - trong khi cùng kỳ lãi 91 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, doanh thu của FRT đạt 10.847 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế lãi gần 18 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 292 tỷ đồng), tương ứng giảm 94% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt gần 9,2 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2020 lỗ do đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến đến tính hình kinh doanh của FRT. Đồng thời, sức mua của thị trường giảm đáng kể đối với các mặt hàng thiết bị điện tử và mặt hàng giá trị cao.

Bên cạnh đó, FPT Long Châu tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng thêm 126 đơn vị so với cuối quý 3/2019, do Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng dẫn đến chi phí đầu tư tăng, thể hiện qua chi phí bán hàng tăng 34 tỷ đồng so với năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9/2020, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 30% so với hồi đầu năm còn gần 4.337 tỷ đồng; Tiền gửi gần 448 tỷ đồng; Hàng tồn doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh hơn 1.300 tỷ đồng còn 2.011 tỷ; nợ vay ngắn hạn giảm 1.300 tỷ đồng trong kỳ còn gần 2.381 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 424 tỷ.