13:49 27/10/2020

9 tháng, FPT Telecom báo lãi tăng 12% so với cùng kỳ

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.170 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái - trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom (mã FOX-UPCoM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2020.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 3 của FOX đạt 2.872 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 1,452 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt 83,5 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính, chủ yếu là chi trả lãi vay là hơn 57 tỷ đồng bằng xấp xỉ với quý 3/2019; Chi phí bán hàng tăng hơn 50 tỷ so với cùng kỳ lên đến gần 320 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 88 tỷ đồg hồi quý 3/2019 lên hơn 636 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 của FOX đạt 419,2 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ - trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty đạt hơn 400 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 8.311 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ và thực hiện được 70,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.462 tỷ đồng, hoàn thành 72,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.170 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái - trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỷ đồng.

FOX cho biết, trong năm 2020 công ty liên tục tăng cường chất lượng đường truyền cũng như chất lượng chăm sóc khách hàng, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Do vậy, doanh thu 9 tháng tăng 10%, chi phí được tối ưu nên lợi nhuận sau thuế tăng 12% so với cùng kỳ.

9 tháng, FPT Telecom báo lãi tăng 12% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Biểu đồ giá cổ phiếu của FOX - Nguồn: HNX.

Tính đến ngày 30/9/2019, FOX có các khoản tiền gửi tại Công ty Cổ phần FPT và các ngân hàng thương mại kỳ hạn không quá 3 tháng là 465 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Ngoài ra, còn tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 4.670 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả 8.185 tỷ đồng, giảm 123 tỷ đồng so với hồi đầu năm - trong đó nợ ngắn hạn là 7.748 tỷ đồng - giảm 219 tỷ đồng so với hồi đầu năm; vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.953 tỷ đồng - giảm 123 tỷ đồng so với đầu năm và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 27 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 324 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 266 tỷ so với hồi đầu năm lên 1.832 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển là gần 600 tỷ đồng.

Cuối quý 3, FOX ghi nhận khoản nợ xấu là gần 356 tỷ đồng - trong đó giá trị có thể thu hồi hơn 30 tỷ đồng.