17:47 16/02/2017

99% cổ đông Bia Sài Gòn tán thành miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

Kiều Châu

Ông Nguyễn Thành Nam là người được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco với hơn 141 triệu cổ phần

Vũ Quang Hải đã chính thức bị miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và Phó tổng giám đốc Sabeco
Vũ Quang Hải đã chính thức bị miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và Phó tổng giám đốc Sabeco
Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB) diễn ra ngày 16/2 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh với ông Vũ Quang Hải.

Cụ thể, 99% cổ đông có quyền biểu quyết đã tán thành miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 và chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Vũ Quang Hải.

Đồng thời, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Chung Chí Dũng.

Đại hội cổ đông Sabeco cũng đã thông qua việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị với ông Nguyễn Thành Nam và bổ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát với ông Nguyễn Văn Minh.

Ông Nam là người được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ đại diện phần vốn nhà nước với hơn 141 triệu cổ phần SAB. Ông Nam sinh năm 1970, từng được đào tạo về quản lý kinh tế nhà nước ở Bỉ. Trước đó, ông Nam đã là đại diện vốn nhà nước tại một số công ty con của Sabeco.

Trước đó, ông Vũ Quang Hải đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ tại Sabeco với tư cách công chức, cán bộ của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, ông Hải bày tỏ ý muốn được gắn bó với ngành bia lâu dài và tiếp tục ở lại làm việc tại Sabeco. Nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng Quản trị Sabeco phân công.

Về việc này, Bộ Công Thương cho biết quyền quyết định thuộc thẩm quyền của Sabeco, vì hiện Vũ Quang Hải đã không còn là công chức trực thuộc Bộ nữa.