18:59 30/01/2023

ABBANK có Quyền Tổng giám đốc mới

Hải Vân

Kể từ 30/1/2023, bà Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1977) - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Hội đồng Quản trị giao đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK thay ông Nguyễn Mạnh Quân...

Bà Lê Thị Bích Phượng chính thức đảm nhận Quyền Tổng giám đốc ABBANK từ 30/01/2023.
Bà Lê Thị Bích Phượng chính thức đảm nhận Quyền Tổng giám đốc ABBANK từ 30/01/2023.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa có quyết định cử bà Lê Thị Bích Phượng - Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK thay ông Nguyễn Mạnh Quân kể từ ngày 30/01/2023.

Ông Nguyễn Mạnh Quân thôi đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK theo nguyện vọng cá nhân nhưng sẽ tiếp tục tham gia công tác điều hành ở vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực ABBANK.

Việc Hội đồng Quản trị ABBANK cử bà Lê Thị Bích Phượng đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc thể hiện ưu tiên tăng cường công tác điều hành kinh doanh theo chiến lược bán lẻ và thúc đẩy kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi, thực thi các mục tiêu trung hạn giai đoạn 2021-2025 với định hướng lấy Khách hàng làm trọng tâm.

Bà Lê Thị Bích Phượng sinh năm 1977, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Cử nhân Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà Lê Thị Bích Phượng có 19 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, có kinh nghiệm chuyên sâu trong mảng kinh doanh bán lẻ và phát triển kênh phân phối, từng đảm nhận nhiều vị trí chuyên môn và quản lý của Ngân hàng như Giám đốc khu vực ở Hà Nội, Giám đốc Vùng, Giám đốc Bán hàng và kênh phân phối miền Nam, Giám đốc Khối dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân, Thành viên Ban Điều hành Techcombank giai đoạn chuyển đổi 2016 - 2020…

Trước đó, bà Lê Thị Bích Phượng đã được Hội đồng Quản trị tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại ABBANK từ ngày 02/12/2022.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của ABBANK đạt 130.080 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2021. Ở mảng kinh doanh trọng yếu, ABBANK vẫn duy trì mức độ tăng trưởng ổn định: Dư nợ tín dụng ghi nhận con số 88.529 tỷ đồng, tương đương tăng 12,6% so với cùng kỳ; Huy động từ khách hàng đạt 91.837 tỷ đồng, tăng 15,9% với năm 2021. Từ đó, đảm bảo cho ABBANK có khả năng thanh khoản ổn định, thu nhập thuần từ lãi đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2021. Số dư CASA cũng tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 12.614 tỷ đồng. Năm qua, ABBANK cũng đã triển khai nhiều dự án sáng kiến chiến lược tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi và kinh doanh trên nền tảng số và sự phát triển của ABBANK theo kế hoạch chiến lược trung hạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng lạm phát, nhiều khoản chi phí của Ngân hàng phát sinh tăng; hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ cũng gặp khó khăn do đó lợi nhuận trước thuế của ABBANK chưa đạt kỳ vọng, chỉ đạt 1.686 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng cũng đã nỗ lực duy trì tỉ lệ nợ xấu trên tổng dự nợ ổn định dưới mức 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và trích lập dự phòng cho các khoản vay. Chỉ số an toàn vốn (CAR) cũng vẫn được đảm bảo ở mức 11,6%, cao hơn so khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2022, ABBANK cũng đã hoàn thành việc tất toán mua lại toàn bộ số trái phiếu VAMC.

Hy vọng dưới sự dẫn dắt của bà Phượng, tình hình kinh doanh năm 2023 của ABBANK sẽ khởi sắc. Sắp tới, ABBANK sẽ thực hiện chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu theo văn bản đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, nâng vốn điều lệ lên 10.400 tỷ đồng, góp phần không ngừng nâng cao năng lực tài chính và bổ sung ngồn vốn cho hoạt động kinh doanh.